HRC

Program kontroly srdcovej frekvencie (HRC) vám umožňujú nastaviť cieľovú hodnotu tepovej frekvencie pre váš tréning. Program monitoruje vaše srdce (počet úderov za minútu - BPM) od snímačov kontaktného srdcového tepu (CHR) na rukovätiach alebo z hrudného pásu (HRM) a prispôsobuje tréning tak, aby vaša srdcová frekvencia bola vo zvolenej zóne.
Zóny srdcovej frekvencie:
 - 50-60% - The Healthy Heart Zone: vašej max. tepovej frekvencie. Jedná sa o bezpečnú a pohodlnú zónu do ktorej sa dostanete rýchlo.
- 60-70% - The Temperate Zone: vašej max. tepovej frekvencie.
Túto zónu dosiahnete pomalým cvičením.
- 70-80% - The Aerobic Zone:  vašej max. tepovej frekvencie.
Túto dosiahnete miernym cvičením.
- 80-90% - The Anaerobic Threshold Zone: vašej max. tepovej frekvencie.
Túto zónu dosiahnete rýchlym cvičením.
Výhody: Počítač automaticky upravuje záťaž cvičenia aby vaša srdcová frekvencia bola počas celého cvičenia v zóne, kt. ste si zvolili.